begravning

Det finns folk som inte går på begravning, som min morbror t ex. Han gick aldrig på begravningar, inte ens sina föräldrars, tror jag. Ingen tycker väl om att gå på begravning, men att utebli för att man "inte tycker om" att gå är för mig lite väl tafatt. Man går på begravning för att hedra minnet av den som dött och för att visa empati med och ge stöd åt de efterlevande. Begravningar kan vara precis vad man gör dem till och valfriheten är stor. Om man har specifika önskemål för egen del, bör man skriva ner dem för de efterlevande.